Csaknem egy éve, hogy megújult a Kongsberg belépőkategóri­ás digitális kivágóasztal és marógép családja. A korábban Star­ter, most már X Edge néven elérhető berendezések nem hiába kerültek – ha lehet mondani a korábbinál is jobban – a nagyfor­mátumú nyomtatások feldolgozásával foglalkozó, valamint sign és display gyártók figyelmébe is.

Mi jellemzi a Kongsberg X Edge csa­ládot?

Ha röviden kellene jellemezni, azt mondhatnánk a megbízhatóság, a minőség és a végtelen rugalmasság, melyhez elérhető ár, gyors szállítás, és magas színvonalú szervizszolgál­tatás párosul. A megbízhatóságot és minőséget az Esko védjegye biztosít­ja, mely több, mint 50 éves tapaszta­latot jelent a piacon.

Hogy mit jelent a rugalmasság? Min­dent a: • méret • kivitel • szerszámozott­ság • feldolgozható anyagok • fejleszt­hetőség tekintetében.

Méret és kivitel

Talán ebben történt a legnagyobb át­törés az Edge tekintetében, hiszen a korábbi méretválasztékhoz képest már a teljes X-asztal méretkínálata, azaz 6 különböző gép érhető el ebben a kategóriában is. A legkisebb berende­zés hasznos munkaterülete 1680×1270 mm, így a kedvelt 1600 mm széles nyomtatású tekercses anyagok (pl. vinyl, textil) precíz feldolgozása már ezeken az asztalokon is megoldható.

Az egyedi igények és anyagfelhaszná­lások miatt szabadon választható a fix felület, vagy a conveyoros (szállító­szalagos) asztalkialakítás.

Szerszámozottság és feldolgozható anyagok

Még a legkisebb Kongsbergek eseté­ben is szabadon választhatunk a kü­lönböző fejek, és az ezekbe kerülő eszközök közül. Attól függően, hogy nyomtatott anyag feldolgozásáról van-e szó, szükség lehet a kamerára is, ami nem nyomtatott anyagok vágá­sánál, marásnál felesleges, így ez is egy opcionálisan választható kiegészítő.

A különböző anyagokhoz megfele­lő vágóeszközt a 4 féle rezgőkés és a több, mint 20 féle statikus késeszköz közül választhatjuk ki. A speciális esz­közök, mint pl. a Braille eszköz az el­igazító, munkavédelmi és informáci­ós táblagyártók számára nyújt olyan lehetőséget, mellyel akár új piacokat, megrendeléseket is nyerhetnek.

A Kongsbergek tehát végtelen lehető­ségeket nyújtanak a reklámeszköz-, és display gyártók valamint a sign ipar te­rületén dolgozók számára.

Legyen szó fa, MDF, funér, ACM, textil, fóliák és banner anyagok, öntapadó vinylek, karton, hullámlemez, honey­comb, akril, különféle habok, habosí­tott PVC, gumik, tömítő anyagok, lak­kozókendő, flexólemez anyagról, a Kongsberg nem ismer lehetetlent.

Fejleszthetőség

Ahogy egy vállalkozás profilja bővül, vagy a piaci igényeknek megfelelően változik, úgy követhető ez a Kongsberggel is. A későbbiek során bármikor bő­víthető az eszközkészlet, és mindvégig biztosak lehetünk abban, hogy a fejlő­dés útján a Kongsberg hosszútávon hű társunk marad a munka során.

+ És a ráadás?

A Kongsberg berendezéssel nem csu­pán egy kiváló minőségű, a megren­deléseket hatékonyan és tökéletes formában kivitelezni tudó géphez jut­hatunk hozzá. A gyártási folyamatot minden esetben megelőzi az előkészí­tési munkafázis (design-ok ellenőrzé­se, kilövéskészítés, nyomtatási és gyár­tási fájl előkészítése stb) valamint sok esetben a legyártott munkadarabok sérülésmentes leszállításával kapcso­latos teendők is. Ezekre a kérdésekre adnak az Esko szoftverek olyan komp­lett megoldást, mellyel valóban pro­fesszionális kiszolgálást nyújthat vál­lalkozásának megrendelői számára. A digitális utómunkát segítő szoftver­ről, az I-Cutról korábbi cikkünkben bő­vebben olvashattak.

Ne késlekedjen, a 2020. december 15- ig leadott Kongsberg megrendelé­sekre most grátisz 1 éves I-Cut Essen­tials előfizetést kap!

A Kongsberg digitális kivágóasztalok és marógépek kizárólagos magyarországi forgalmazója a partners Kft.

Kérjen ajánlatot a weboldalon keresz­tül: www.partners.hu

Forrás: Forrás: Sign&Display

További információért kérjük forduljon munkatársunkhoz:

Szépkuthy Eszter
kereskedelmi képviselő
eszter.szepkuthy@partners.hu

+36 (30) 934 6594

Hírek, újdonságok