ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.      Adatkezelő 

Neve: Partners Kft.

Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 53-I. emelet

Adatkezelő képviselője: Ratkovics Péter ügyvezető

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@partners.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2.      Adatkezelés célja 

2.1     Ipari megmunkáló gép és szoftver értékesítés szolgáltatás keretében  történő adatkezelés

A partner gépgyártó cégek termékeinek forgalmazása, alkatrész forgalmazása, gépek telepítése, szervíztevékenység ellátása, gyártógép felhasználói oktatása, szoftver tanácsadás és forgalmazás, karbantartás. A kapcsolódó dokumentáció kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekAz Adatkezelő jogos érdeke az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés.
A kezelt adatok köre: Név, beosztás, e-mail cím, telefonszám, aláírás, cégnév
Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.2       Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítókkal, lehetséges partnerekkel és vevőkkel

Árajánlat kérés, árajánlat megválaszolása, szerződés kötés előkészítése, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés. Új partnerek, vevők megkeresése nyilvánosan közzétett elérhetőségek felhasználásával. A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése. Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások és adatkezelések. Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi, projektkezelés.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefon, egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: A partner megszűnésének tudomásunkra jutásáig, vagy az érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

2.3       Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.4       Szerződések kezelése

Szerződések kezelése, az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, beosztás, e-mail cím, aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.5      Ajánlatkérés kezelése

A Szervezet központi email címére vagy valamely kolléga személyes email címére  érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Ajánlatkérés beérkezésétől számított 3. év március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett tiltakozásáig. 

2.6      Megrendelések kezelése, nyilvántartása

Megrendelések nyilvántartása. Egyes esetekben a megrendelés az adás-vételi szerződés része.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.7       Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása új partnerek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, felmérések készítése, meghívás marketing rendezvényre, eDM.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, cégnév, irányítószám
Adatkezelés tervezett határideje: A hozzájárulás visszavonásig.

2.8       Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása meglévő partnerek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, meghívás marketing rendezvényre, eDM.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig.

2.9     Rendezvény szervezése

Rendezvények szervezéséhez kapcsolódó adatkezés, vendéglista nyilvántartása, kapcsolattartás a megrendelő kapcsolattartójával, ajánlatadás, szerződéskötés előkészítése, a rendezvény szervezéséhez szükséges dokumentumok készítése, tárolása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekAz Adatkezelő jogos érdeke a szerződést megelőző, vagy a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, beosztás, cégnév
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig. 

2.10   Rendezvény fotó, video dokumentálása

Az adatkezelő az általa szervezett eseményeiről fotó és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és social media oldalain publikálhat, valamint a saját szervezeti adatbázisaiban tárol.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekAz Adatkezelő jogos érdeke a szervezet hatékony és megszemélyesített promóciója
A kezelt adatok köre: Arc- és testkép
Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

2.11   Postakezelés, küldeménykezelés

Az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekAz Adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, cím
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig. 

2.12   Webldal működéséhez szükséges Cookie-k (Technikai sütik) kezelése

Az adatkezelő sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a weboldal megfelelő működéséhez szükséges sütik használata.
A kezelt adatok köre: IP cím, Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Adatkezelés tervezett határideje: Munkamenet végéig. 

2.13    Informatikai adatmentés

IT rendszerek és infrastruktúra üzemeltetése, beleértve a munkaállomások szerverek és hálózati elemek üzemeltetését, az adatok archiválását és mentését és ezek visszaállítását havária esetére

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet fenntartása érdekében az informatikai rendszerek adatainak rendszeres mentése és archiválása.
A kezelt adatok köre: A Szervezet által gyűjtött vagy kezelt valamennyi digitális adatkategória
Adatkezelés tervezett határideje: A szervezet az informatika rendszer adatmentését 30 napig tárolja. Az adatarchiválást 5 évig. 

2.14   Szerződött partnerek és egyéb ügyfelek személyes adatainak kezelése jogi és egyéb igényérvényesítés céljából

Az Adatkezelő a vele szerződésben álló természetes személyek és jogi személyek kapcsolattartóinak személyes adatait jogi igényérvényesítési célból az adatmegadást követően az általános elévülési időtartam alatt megőrzi.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekAz Adatkezelő jogos érdeke  a vele szerződésben álló természetes személyek és jogi személyek kapcsolattartóinak személyes adatait az általános elévülési időtartam alatt nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: A szerződés időtartama alatt kezelt adatok
Adatkezelés tervezett határideje: A Polgári törvénykönyv alkalmazása szerint a szerződés  megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja. 

2.15   GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények, kérdések nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő 

3.      Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
A kezelt adatok köre: Név, e-mail

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja. 

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait. 

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

4.      Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

5.      Érintettek köre

A www.partners.hu weboldalon keresztül ajánlatkérést küldő felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek. Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek és beszállítók kapcsolattartói.

6.      Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

7.      Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

8.      Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

Az adatfeldolgozók kategóriái: Microsoft, Team viewer, vtiger.com, Könyvelési szolgáltató, Hatóság, GDPR tanácsadó, Jogi tanácsadó.
A címzettek kategóriái: Gépgyártó beszállítók, Csomag kiszállító szolgáltatók, Magyar Posta, Hatóságok, Biztosító, Szálláshelyek. 

9.      Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 

10.  Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Partnerre tovább háríthatja. 

11.  Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1   A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

11.2   Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy a Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3   Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12.  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi partnerhez kereskedelmi kapcsolattartás céljából továbbítja. Az Adatkezelő kapott adatok esetén az első kapcsolatfelvételkor az Érintettet tájékoztatja.

Személyes adatok átadása az alábbi szolgáltatók részére történhet: AXYZ Automation Inc., Mark Andy, DHL, TNT, Mega Elektromekanik

Az adatkezelés  megfelelő garanciáit a partneri szerződés tartalmazza.

13.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezi a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően választja ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodik az adatok biztonságáról;
 • gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Az Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. A mentett vagy archivált adatokhoz a tárolás ideje alatt a hozzáférést az Adatkezelő korlátozza. A hozzáférés csak az adatok sérülése esetén visszaállítás céljából lehetséges. Az adatmentésből vagy adatarchiválásból visszaállítás folyamata közben a tárolási időszak alatt bejelentett Érintetti igényeket a visszaállított adatok éles üzembe állítás előtt az Adatkezelő ismételten végrehajtja.

14.  Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

15.  Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(továbbiakban: „Info törvény”),

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)

16.  Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, és a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Tel.: +36-1-391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

 

Az Adatvédelmi Tájékoztató legutóbbi frissítése: Budapest, 2021. 02. 19.

Hírek, újdonságok

Esko frissítések a csomagolóipari kihívásokhoz igazítva

Igazodva a mai csomagolóipari kihívásokhoz, a legújabb Esko frissítések középpontjában ismét a digitalizáció és automatizáció áll.Az új innovációk megalapozzák a kockázatok csökkentését, a lehetőségek optimalizálását és a veszteségek azonosítását. A csomagolóipari...

bővebben